La Fundació Asfplant participa en el Día de l´Associació 2022 en Alzira